Filter 

  • Uw mening over Het Nieuwe Werkbedrijf

    Op 19 juni heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk ingestemd met de Kadernota Het Nieuwe Werkbedrijf (HNW). Daarmee is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater, Woerden en de het wer...
  • Bijstandsgerechtigden vogelvrij

    Het aantal werklozen stijgt nog steeds. Ook in Bodegraven-Reeuwijk neemt het aantal mensen dat moet aankloppen voor bijstand en schuldhulp toe. Mensen die tot voor kort een betaalde baan of als zelfstandig ondernemer werkten komen zonder werk en na een st...
  • Wat weet u al van de Participatiewet?

    De planning is om deze wet in november 2013 aan de Tweede Kamer aan te bieden, in januari 2014 aan de Eerste Kamer en de invoering van de wet op 1 januari 2015. Dus pas als de wet de Eerste Kamer is gepasseerd, weten we wat precies in deze wet zal staan....
 

Social media

Banner