Filter 

 • Extra’s bij een laag inkomen

  Voor mensen met een laag inkomen is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom zijn er verschillende regelingen om een laag inkomen aan te vullen. In deze folder van Ferm Werk vindt u meer informatie....
 • Mini symposium over de Inclusieve arbeidsmarkt 22 september 2016

  De instroom in sociale werkvoorziening is per 1-1-2015 niet meer mogelijk. Daarvoor is in de plaats gekomen: beschutte plekken, garantiebanen, detachering bij bedrijven, loonkostensubsidie. De realisatie van plekken komt moeizaam van de grond. De instroom...
 • De betekenis van arbeid in de economie

  9 maart was de biddag voor gewas en arbeid. Een oude, zelfs voorchristelijke traditie met als doel de zegen te vragen voor het komende oogstjaar. Tussen de koeien op Hoeve Stein in Reeuwijk gaf ds David van Veen er een moderne draai aan: biologisch boeren...
 • FNV Lokaal nodigt u uit voor de themabijeenkomst: werk moet lonen, ook met de participatiewet

  Ferm Werk is thans 1,5 jaar actief als opvolger van de Sluisgroep en voert nu ruim een jaar de participatiewet uit, maar wat betekent dat nu in de praktijk? De WSW wordt afgebouwd, de gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor beschut werk en de regels vo...
 

Social media

Banner