Loonkostensubsidie afschaffen en loondispensatie invoeren, verschuift het bureaucratische probleem van werkgevers naar de vaak kwetsbare werknemers.
Dat meer mensen met loondispensatie aan het werk zouden komen, is nergens op gebaseerd.
De claim dat werken voor iedereen lonend is, gaat maar voor een beperkte groep op.
Daarbij moet het niet zo zijn dat degene die aan het werk gaat dan ook nog eens bedolven wordt onder bureaucratische lasten.
Werk moet echt lonen: als er sprake is van een bonus of overwerk dan moet dat niet gekort worden op een uitkering.
Bovendien moet deze aanvulling op het loon “de loondispensatie” niet gezien worden als uitkering waardoor geen pensioenrechten of socialeverzekeringsrechten worden opgebouwd.
Dit laatste is helaas wel het geval bij de nieuw in te voeren maatregel inzake loondispensatie.

 
 

Social media

Banner