De Stichting Puree heeft de afgelopen maand een rondje langs alle acht politieke partijen gedaan die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande. De vraag: wat gaat u doen voor de mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen of uitkering? Wat is uw sociale paragraaf voor de komende vier jaar? Wat verwacht u van ons als Stichting Puree? Alle partijen hebben ruim de tijd genomen om met ons over deze vraag van gedachten te wisselen. Daarvoor willen we op deze plaats onze waardering uitspreken. De reacties waren verschillend. Het valt op dat partijen verschillende accenten leggen. Er valt dus wat te kiezen als het over de positie van minima en uitkeringsgerechtigden in Bodegraven-Reeuwijk gaat.

Wilt u weten wat de politiek vindt?
Lees dan hier de standpunten per partij.

Lees hier een ingezonden brief aan het college van B&W en alle politieke partijen van de gemeente Bodegraven betreffende armoedebestrijding.