Regelmatig mag Puree in De Ark in Reeuwijk een korte toelichting houden bij de collecte. Zo ook deze keer op eerste kerstdag 2015. De tekst die ik heb gesproken vat ik hier voor u samen: “Rond deze tijd is het traditie van Puree om kerstpakketten samen te stellen voor mensen die het nodig hebben in onze gemeente. Ook dit jaar hebben 50 pakketten hun weg gevonden. Ik wil u graag, namens de ontvangers hartelijk bedanken, want mede dankzij uw giften is het mogelijk om deze actie te blijven voortzetten.

Puree behartigt de belangen van mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. In 2016 zullen we ons meer gaan richten op het armoedebeleid in brede zin. Samen met maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur maken we ons sterk voor actieve armoedebestrijding in onze gemeente. Puree maakt sedert dit jaar deel uit van het kernteam armoede van de gemeente. Ook maken we vanaf januari 2016 deel uit van het bestuur van de nieuw opgerichte Stichting Vota die mensen helpt bij het op orde houden van hun financiële administratie. Dames en heren, werk genoeg. Mochten er onder u geïnteresseerden zijn voor vrijwilligerswerk bij Puree, na afloop van de dienst praat ik graag met u verder.”

PG De Ark in Reeuwijk