Puree wil heel graag dat maatschappelijke partijen zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark om de tafel gaan zitten over het plan voor loondispensatie. Het huidige plan heeft negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan rond de regeling Loondispensatie strijdig met mensenrechten, zo stellen diverse organisaties.

Dringende oproep
Puree ondersteunt de oproep aan de staatssecretaris om nog voor de zomer het gesprek aan te gaan over aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. Het huidige voorstel rond loondispensatie stuit op breed maatschappelijk verzet en onbegrip. Mensen met een arbeidsbeperking leven met grote onzekerheid. Ook bij de fracties in de Tweede Kamer is inmiddels een toenemende twijfel waar te nemen.

Volwaardig
Puree hoopt dat het gesprek met de staatssecretaris constructief zal zijn, een gesprek waarin stappen voorwaarts kunnen worden gezet. Dan kan er vervolgens een goede regeling komen, die zowel politiek als maatschappelijk acceptabel is. De belangrijkste voorwaarde is dat moet worden voldaan aan het principe dat mensen met een beperking volwaardige werknemers zijn. Al in april jl. beloofde de staatssecretaris om met belanghebbenden in gesprek te gaan over het kabinetsvoornemen.
Helaas wachten we nog steeds.