Wederom mocht ik een korte toelichting geven bij de collecte voor de Stichting Puree. Deze keer over een nieuw aandachtsgebied naar aanleiding van een kop in het blad zorg en welzijn:
“Jongeren in de jeugdzorg hebben grotere kans om in de Wajong of later in de bijstand terecht te komen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. Gemeenten kunnen daar iets aan doen.”


Artikel:

Verband jeugdzorg en bijstand staat vast

Jongeren in de jeugdzorg hebben grotere kans om in de Wajong of later in de bijstand terecht te komen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. Gemeenten kunnen daar iets aan doen.

Het CPB analyseerde jongeren die 18 jaar zijn geworden in 2011. Drie jaar later blijkt 80% van de Wajongers uit de jeugdzorg te komen.
Vooral kinderen in het speciaal onderwijs blijken later gebruik te maken van sociale voorzieningen van gemeenten. Maar ook wordt uit het CPB-onderzoek duidelijk dat 90 procent van de jongeren die in de langdurige zorg zitten (voorheen AWBZ-zorg), een verleden in de jeugdzorg heeft. Vier op de tien jongeren in de bijstand heeft jeugdzorg gehad. Dat meldt het Centraal Planbureau.

Sociale voorzieningen

Gemeenten krijgen in het netwerk van sociale voorzieningen dus vaak met dezelfde personen te maken, maar dan op latere leeftijd. De aanbeveling is, aldus het Centraal Planbureau, dat gemeenten de overlap van jeugdzorg en andere sociale voorzieningen gebruiken om verbindingen in een vroeg stadium te leggen. Bijvoorbeeld door in de jeugdzorg al rekening te houden met het perspectief op werk om te vermijden dat jongeren snel in de bijstand komen.

Bron: Zorg & Welzijn, 13 juni 2016