ZELF AANMELDEN VOOR BESCHUT WERK

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Wie kan werken maar daarvoor wel een beschutte werkplek nodig heeft, moest tot voor kort afwachten totdat de gemeente voor hem of haar een indicatie-advies wilde aanvragen bij UWV. Zelf aanvragen ging niet. Dat kan nu wel! Sinds 1 januari 2017 kan iemand ook zelf aan het UWV vragen of hij/zij beschut kan werken.

Zelf melden
Mensen die denken dat ze alleen met veel begeleiding of grote aanpassingen kunnen werken, kunnen zich sinds dit jaar zelf bij UWV melden. UWV onderzoekt of een beschutte werkplek inderdaad nodig is. Vervolgens moeten gemeenten voor deze werkplekken zorgen. Veel informatie over wat Beschut werken is en hoe je je kunt aanmelden, is op de website beschut aan de bak te vinden.

Klik voor: de website Beschut aan de bak