Op 6 november 2019 is de wethouder op ons verzoek aangeschoven bij onze vergadering. Dat is niet ongebruikelijk maar deze keer hebben we vooraf een brief gestuurd met enkele kritische vragen. We hebben als cliëntenraad Participatiewet het gevoel dat er meer zou kunnen gebeuren met onze adviezen en reacties. We maken ons zorgen over de toekomst van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We signaleren dat al jaren, maar er gebeurt weinig. Mensen die via een garantiebaan aan het werk komen, hebben vaak geen passende cao. Dat geeft onzekerheid, juist bij een kwetsbare groep die belang heeft bij inkomenszekerheid. Wethouder Inge Nieuwenhuizen erkent dat er nog veel niet goed gaat. Ferm Werk is altijd op zoek naar de goede aanpak. De wethouder heeft ons toegezegd dat we betrokken worden bij de ontwikkeling van het beleid Basis Arbeidsmarkt van Ferm Werk.

Verder hebben we geconstateerd dat we als Puree te veel in een ‘reageerstand’ staan. We reageren op kwartaalrapportages, geven daar advies bij, maar dat is eigenlijk te laat. De wethouder heeft ons daarop voorgesteld dat we eerder bij beleidsontwikkelingen worden betrokken. Aan de ‘voorkant’ en niet aan de ‘achterkant’. Die handschoen pakken we graag op.