Op verzoek van de gemeente heeft Puree gekeken naar de derde kwartaalrapportage sociaal domein. We constateren dat het aantal mensen met een uitkering nog steeds stijgt ondanks het feit dat ook veel mensen uitstromen uit de bijstand. We vragen aandacht voor garantiebanen en voor beschut werk voor mensen die geen kans maken op een reguliere betaalde baan.

Lees ons volledige advies hier.