Puree heeft bij het college aandacht gevraagd voor de voorgenomen vereenvoudiging van de beslagvrije voet. We ondersteunen de oproep van de staatssecretaris aan gemeenten om niet te wachten met de formele invoering van deze wet, maar nu al deze wet in het gemeentelijk beleid op te nemen zodat ook bijstandsgerechtigden die nog schulden moeten afbetalen recht hebben op een besteedbaar inkomen waarvan te leven valt.

Het advies kunt u hier lezen.