Het is Puree via een motie in de gemeenteraad van 5 juli 2017 gelukt de plaatsing van een cliënt bij Promen (Gouda) voor elkaar te krijgen. De gemeente heeft, vooral vanwege de kosten, niet veel op met beschut werk in een sociale werkvoorziening. Toch was het de uitgesproken wens van deze cliënt te gaan werken bij Promen. Ook Promen had een goed passend aanbod waar alle partijen tevreden over zijn. We sluiten niet op voorhand andere oplossingen voor mensen met een indicatie beschut werk uit. Maar we stellen de wensen van de cliënten voorop!

De motie kunt u hier vinden.