Al geruime tijd maakt Puree zich sterk voor beschut werk. Mensen met een indicatie beschut werk moeten ook beschut werk krijgen. Thuis zitten met een uitkering of onbetaalde dagbesteding lijkt ons niet in het belang van deze mensen. Omdat het college weinig werk wil maken van deze verplichting hebben we de staatssecretaris een brief gestuurd. Haar antwoord vindt u hier.

Wij vinden dat de gemeenteraad nu aan zet is. Geachte raadsleden: hou het college aan haar verplichtingen en stem niet in met experimenten die niet in het belang zijn van deze kwetsbare doelgroep!