Per 1 januari 2015 is de instroom naar de sociale werkvoorziening stopgezet. Het beleid is er op gericht mensen met een beperking in de reguliere arbeidsmarkt te laten instromen. Hoe goed de intentie ook is, in de praktijk komt er weinig van terecht. Zowel de groei van garantiebanen als ‘nieuw beschut werk’ blijft achter bij de verwachtingen. Puree is van mening dat de Sociale werkvoorziening in een behoefte voorzag en nog steeds kan voorzien. Daarom steunen we de petitie die op 11 september 2018 aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid wordt aangeboden.

U kunt de petitie hier vinden en steunen.