Er zijn nieuwe mogelijkheden om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking duurzaam aan de slag te helpen, zoals garantiebanen en beschut werk. Op 22 september 2016 organiseerde Stichting Puree naar aanleiding van haar 4e jubileum hierover een mini symposium. Namens Puree fungeerde Jan Bouwens als gastheer van de bijeenkomst. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, onderwijs maar ook werkzoekenden en lokale werkgevers namen hieraan deel.

Else Roetering van de landelijke Cli├źntenraad gaf een toelichting op de bestaande en in voorbereiding zijnde regelgeving rondom beschut werk. Arnauld van Vliet, boomkweker uit Boskoop, vertelde op inspirerende wijze over zijn uiterst positieve ervaringen met jongeren uit de Wajong. Ook ging hij in op enkele knelpunten bij het tewerkstellen van mensen met een beperking: de administratieve belasting voor de werkgever en het ontbreken van continu├»teit in de hoogte van de diverse subsidies. Ronald van Drogenbroek van Ferm Werk vertelde hoe Ferm Werk deze gesubsidieerde werkplekken ook in Bodegraven-Reeuwijk gaat realiseren. Hij sprak de verwachting uit dat de voorgenomen invoering van de zogenaamde praktijkroute, die het mogelijk maakt om iemands loonwaarde eenvoudig op de werkvloer te bepalen, een belangrijke vereenvoudiging van de bureaucratische rompslomp zal opleveren. Wethouder Martien Kromwijk betreurde dat onze gemeente van het rijk minder geld ontvangt voor het aan de slag helpen van mensen. Maar ook met de hierdoor beperkte mogelijkheden zag hij veel moois ontstaan via het dorpsgericht bij elkaar brengen van werkgevers en werkzoekenden. Verschillende aanwezigen legden hun problemen voor aan de inleiders.

Na afloop van het symposium werden onder het genot van een drankje met hen vervolgafspraken gemaakt die gericht zijn om te gaan werken aan oplossingen.

Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 1) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 2) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 3) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 4) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 5) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 6) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 7) Mini symposium: werk voor mensen met een beperking (foto 8)