Bodegraven-Reeuwijk kent al decennia een cliëntenorganisatie voor mensen in de bijstand onder de naam Stichting Puree. Het college van B&W van de gemeente heeft de voorkeur uitgesproken voor de vorming van één adviesraad voor het Sociaal Domein. Deze nieuwe adviesraad adviseert de gemeenteraad en het college op het gebied van jeugd, zorg en welzijn (WMO) én op het gebied van de Participatiewet waar mensen in de bijstand mee te maken hebben. Het college heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Deze brief vindt u hier.

Als Stichting Puree staan we positief tegenover deze gedachte. We hebben maart 2020 onze ideeën erover aan het college gestuurd, onze brief vindt u hier. Maar we willen bij de vorming van zo’n nieuw adviesorgaan ook onze cliënten betrekken. Wat vindt u? Wat verwacht u van zo’n nieuwe adviesraad? Geef ons uw mening via de contactpagina op deze website. We willen er in elk geval voor zorgen dat we bereikbaar blijven voor mensen die ons nodig hebben. Dat is nu zo en dat blijft zo als het aan ons ligt.