Het zal u niet ontgaan zijn, er is een nieuwe adviesraad voor het Sociaal Domein opgericht. De advertentie voor nieuwe leden is meerdere malen in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk verschenen.

Na 25 jaar houdt Puree, in haar huidige vorm, op te bestaan. In die periode heeft Puree talloze adviezen, gevraagd en ongevraagd, verstrekt aan de gemeente Reeuwijk en later na de fusie aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast stond Puree met raad en daad klaar voor de mensen die afhankelijk waren van een bijstandsuitkering en hebben we inbreng geleverd aan Ferm Werk. Dankbaar werk waarbij we de individuele belangen hebben getracht te dienen en daar tegelijkertijd van te leren om het beleid dat alle uitkeringsgerechtigden aangaat te verbeteren. Puree houdt op te bestaan maar daarmee is het werk niet klaar. Integendeel, steeds vaker staat de bijstand in de schijnwerpers met geconstateerde misstanden en vooroordelen over mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Op 1 maart 2022 staan we daar op een speciale bijeenkomst bij stil.

Meer informatie vindt u hier. U bent van harte uitgenodigd.