Na 25 jaar komt er een einde aan Puree. In die jaren hebben we veel mensen uit onze gemeente gesproken die zich met moeite staande konden houden in de praktijk van de Participatiewet. Hoe moet je de eindjes aan elkaar knopen als je een bijstandsuitkering hebt en prijzen van levensbehoeften alsmaar stijgen? Hoe moet je reageren als je een boete boven het hoofd hangt omdat je een meevaller vergeet door te geven? Waarom moet je je steeds weer rechtvaardigen voor de ellende waar je in bent terechtgekomen?

De Participatiewet is in 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. De gedachte erachter was dat een gemeente dichter bij haar burgers staat en dus beter en goedkoper maatwerk kan leveren. Daar is niet veel van terechtgekomen. De instroom naar de Sociale Werkvoorziening is stopgezet met als gevolg dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nu langdurig met een uitkering thuiszitten. Nee, de Participatiewet is geen succes geworden.

De persoonlijke verhalen van mensen zijn de basis geweest van tientallen adviezen die we aan college B&W en Raad hebben uitgebracht. En, als het nodig was, stond Puree ook met raad en daad gereed. Het beleid toetsen aan de praktijk was de missie van Puree. Ik ben blij met de oprichting van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein die het brede veld van het sociaal domein gaat volgen en daarover gaat adviseren aan college en raad. Ik hoop dat ze goed gaat luisteren naar de verhalen van mensen. Op 1 maart aanstaande organiseert Puree een laatste bijeenkomst als adviesraad. Patricia van Echtelt (Sociaal en Cultureel Planbureau) zal spreken over de toekomst van het sociaal domein, de uitdagingen en dillema’s. Marlou Min zal als voorzitter van de nieuwe adviesraad haar visie geven. Meer informatie over de bijeenkomst kunt u vinden op: www.stichtingpuree.nl. U bent van harte welkom vanaf 16.30 uur in:

Zalencentrum De Brug,
Dunantlaan 1,
2811 CA Reeuwijk

Met vriendelijke groet,

Jan Bouwens (vz)