Het komt soms voor dat bijstandsgerechtigden ons anoniem informeren over misstanden. We kunnen ons indenken dat daar reden voor is. Het probleem met deze meldingen is dat we, hoe graag we dat ook zouden willen, er weinig mee kunnen doen. We kunnen de situatie niet uitzoeken, nagaan of er sprake is van een misverstand, van het niet juist begrijpen van de regels of dat er werkelijk iets aan de hand is wat rechtgezet moet worden. Geen uitkeringssituatie is hetzelfde en uit een individuele klacht kunnen we als Puree niet zonder meer concluderen dat er structureel iets mis is. Daarom doe ik een oproep aan iedereen die afhankelijk is van bijstand of tijdelijke inkomensondersteuning: als u klachten heeft, neem ons in vertrouwen. Puree is een onafhankelijke stichting en uw informatie en persoonlijke gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan Ferm Werk, de gemeente of andere organisaties tenzij u daar persoonlijk mee instemt. Wij zijn er om u te helpen. Dat kan alleen als u uw ervaringen met ons wilt delen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit stukje? Bel of mail. De contactgegevens vindt u op deze site.